Nicosia Address Details
Address: Gialoussas 2
Geri, Nicosia
Telephone: 22481596